Hlavné menu

Obecný úrad v Porube oznamuje, že spoločnosť Strabag začne od

20. mája 2019 t.j. od pondelka

stavebné práce na rekonštrukcii mosta pri starej škole. Od pondelka 20. mája 2019 od 7:00 bude preto kompletne uzatvorená komunikácia v danej lokalite. Prejazd a prechod uvedeným úsekom bude úplne obmedzený – pre dopravné prostriedky, peších a tak isto aj cyklistov.

Z tohto dôvodu je potrebné použiť obchádzkovú trasu, ktorá vedie od Urbárskej krčmy po panelovej ceste vedľa kostola a pokračuje dolu Záhumním. Vzhľadom k týmto skutočnostiam bude v našej obci rozmiestnené aj dočasné dopravné značenie – preto žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

V súvislosti s kompletnou uzáverou cesty vydala spoločnosť SAD Prievidza a.s. stanovisko k dočasnému zrušeniu autobusových zastávok Poruba-horný koniec a Poruba-obecný úrad. V čase stavebných prác bude posledná autobusová zastávka pre prichádzajúce aj odchádzajúce spoje pri „bývalom bufete“. Odchody autobusov zo zastávky pri bufete budú v zmysle platného cestovného poriadku.

Obecný úrad v Porube žiada všetkých občanov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri prechádzaní obcou smerom k autobusovej zastávke, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov a hlavne detí.

Oznamujeme občanom , že na základe zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa bude v obci vykonávať preventívna protipožiarna prehliadka domov.

Prehliadku budú vykonávať členovia DHZ Kanianka v mesiacoch  máj až december.

Každý veliteľ preventívnej hliadky sa musí preukázať “Poverením pre výkon preventívnej protipožiarnej kontroly“, ktoré musí obsahovať pečiatku obce a podpis starostu obce Kanianka.

Každý vlastník alebo majiteľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných priestorov. V zmysle § 69 zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi.

Pri prehliadke sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly,  garáže, a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru .Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiaru a ich účelom je upozorniť majiteľov nehnuteľnosti na možné rizika vzniku požiarov .

Všetci velitelia kontrolných skupín boli riadne preškolení dňa 12.5.2019 v hasičskej zbrojnici DHZ Kanianka.

Prosíme občanov o pochopenie a ústretovosť.

Za porozumenie ďakujeme.

Obec Kanianka prijme do pracovného pomeru opatrovateľku na plný pracovný úväzok.
Podmienka: Platný opatrovateľský kurz.
Mesačná mzda: v zmysle platovej tarify  podľa §7 ods. 1 zák. 553/2003 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z. v platnom znení.
Nástup od 1.6.2019