Kanianka

oficiálna stránka obce

Hlavné menu

Obecný úrad Kanianka oznamuje zmenu úradných hodín od 2. 3.2015 nasledovne:

Pondelok: 7,30 h – 16,00 h

Utorok: 7,30 h – 16,00 h

Streda: 7,30 h – 16,30 h

Štvrtok : 7,30 h – 16,00 h

Piatok: 7,30 h – 13,00 h


Obedná prestávka: 11,30 h – 12,00 h

Od roku 2015 sa otvára nové programovacie obdobie, v ktorom obec Kanianka a ostatné inštitúcie môžu získať eurofondy len na základe spracovaných dokumentov, pričom jedným z nich je aj plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V súčasnosti pripravujeme tento dokument. Pre jeho zhotovenie je potrebné spracovať množstvo štatistických údajov a informácií. Rovnako si dokument vyžaduje súčinnosť organizácií a jednotlivcov. Vzhľadom k uvedenému Vás zdvorilo žiadame , aby ste boli nápomocní pri spracovaní formuláru. Vyplnený formulár doručte na obecný úrad v termíne do 15.8.2014 na emailovú adresu.

docFormular pre obyvatelov

Zoznam zmien:

  • V „sobotu a nedeľu“ je zmenený odchod spoja z Prievidze do Kanianky z 18.20 hod. na 18.35 hod., (zmena je kvôli prestupu cestujúcich z vlaku 5009 z NZ na autobus (požiadavka OcÚ Kanianka).
  • Odchod spoja z Kanianky,Jednota je zmenený z 18.50 na 18.55 hod. (posun odchodu súvisí s posunom predošlého spoja).
  • Odchod spoja z Kanianky,Jednota je zmenený z 9.20 hod. na 9.10 hod., kvôli prestupu cestujúcich v Prievidzi na vlak 5002 do Topoľčian (požiadavka OcÚ Kanianka).
  • Odchod spoja z Prievidze do Kanianky je zmenený z 8.55 hod. na 8.50 hod. (súvisí so zmenou odchodu z Kanianky na 9.10 hod.)
  • Kanianka Jednota
  • Kanianka Kopaničky
  • Kanianka sídl.
  • 307434

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie