Kanianka

oficiálna stránka obce

Hlavné menu

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani  z nehnuteľností, že v termíne do 31. januára 2020 musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba ) je povinnosť  podľa zákona podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve a dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90 dní od nadobudnutia psa. Pri úmrtí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Do 30. januára 2020 môže daňovník podať žiadosť na úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2019. Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie na KO za komunálny odpad.

 

Obec Kanianka zverejňuje ponuku obsadenia funkcie kronikár/ka obce Kanianka.
Záujemcovia o dohodu o vykonaní práce sa môžu ohľadom konkrétnych podmienok informovať u prednostky obecného úradu Kanianka
Ing. Tatiany Molnárovej, č. tel. 046/5400615.

Obecný úrad oznamuje občanom, že v súvislosti s rekonštrukciou schodísk bude odo dňa 30.10.2019 uzavreté schodisko medzi bytovým domom Bojnická cesta  593 a Nová 595. Zároveň sa pripravuje rekonštrukcia a s tým súvisiaci uzáver schodiska vedúceho od obchodných prevádzok k prechodu pre chodcov na ulici Bojnická (hlavná cesta). Termín dokončenia stavebných prác – november 2019.

Hlásenia rozhlasu

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie