Kanianka

oficiálna stránka obce

Hlavné menu

Obecný úrad Kanianka oznamuje, že dobrovoľníci z Kanianky a Slovenský červený kríž v Kanianke poskytujú pre osamelých seniorov, ZŤP, ľudí v karanténe, či inak imobilné osoby pomoc v podobe  donášky nákupu (potraviny, drogéria, lieky atď.)  do domu.
Môžete kontaktovať dobrovoľníčku p. Petru Hrebtovú na telefónnom čísle 0951 341 395 ,
alebo Slovenský červený kríž v Kanianke na tel. čísle 0950 389 281.

Žiadame všetkých, aby dodržiavali zásady minimálneho kontaktu, hygieny, nosenia rúšok atď. Obec Kanianka nezodpovedá za služby dobrovoľníkov, nakoľko sa jedná o vzťah neverejného charakteru a nezodpovedá za nakladanie s finančnou hotovosťou, či kvalitu poskytovaných služieb.

Obecný úrad Kanianka  v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR oznamuje, že až do odvolania

bude pre verejnosť

zatvorený.

V prípade, že  je nutná návšteva Obecného úradu, môžete si dohodnúť stretnutie telefonicky   s konkrétnym pracovníkom na telefónnom čísle  046/5400 615.

Podania môžete vhodiť do schránky vedľa dverí OcÚ.

 

Eva Belanová – matrika

Ing. Zdenka Milevová – pokladňa

Mgr. Adriana Bieliková – dane

Ing. Martin Badák – stavebný úsek

Ing. Katarína Kiššová – ekonomický úsek

Iveta Mikulcová – majetok obce

Darina Mendelová – mzdový úsek

Daša Hujová – podateľňa

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie