Kanianka

oficiálna stránka obce

Hlavné menu

Vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia sa ochorenia COVID-19 je budova obecného úradu až do odvolania uzatvorená.

Matričný úrad v Kanianke vybavuje len neodkladné matričné záležitosti:

  • úmrtie
  • narodenie dieťaťa v domácom prostredí
  • určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu
  • prijatie skoršieho priezviska po rozvode v prípade, že žiadateľovi plynie trojmesačná lehota.

Činnosti evidencie obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín sa na obecnom úrade vykonáva v pondelok a  v stredu v čase od 8,00 h do 11,00 h a to len žiadateľom s trvalým pobytom v obci Kanianka po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníčkou na tel. č. 046/5400615

V piatok 20.3.2020 pracovníci obce rozdávali na základe zverejneného oznamu  rúška osobám, ktoré nemali žiadne ochranné prostriedky.

Dnes 23.3.2020 pracovníci obecného úradu rozniesli do schránok ochranné rúška osobám starším ako 65 rokov v počte 618 kusov. Od zajtra 24.3.2020 bude obecný úrad roznášať ďalšie rúška pre osoby vo veku od 60 rokov.

V mene starostu obce ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, Jednote dôchodcov Slovenska v Kanianke a zamestnancom obecného úradu, ktorí pomohli pri zabezpečovaní materiálu, šití a roznášaní ochranných rúšok. Obec Kanianka zabezpečila pre svojich obyvateľov k dnešnému dňu 1800 ochranných rúšok a to komerčne a prostredníctvom dobrovoľníkov bezodplatne. Ešte raz všetkým, ktorí pomáhajú pri zvládaní tejto ťažkej situácie patrí  veľká vďaka

Kto akútne potrebuje rúško, môže sa telefonicky nahlásiť na telefónne číslo obecného úradu 5400615.

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie