oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Volby

V sobotu 21. januára 2023 sa uskutočnilo referendum týkajúce sa zmeny Ústavy SR v otázky možnosti vyvolania predčasných parlamentných volieb. Obec Kanianka mala vytvorené 3 volebné okrsky.

Volebné miestnosti boli otvorené od 7:00 do 22:00 a boli tu zistené tieto výsledky:

  • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 3.249
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1.171 t.j. 36.04 %
  • Počet voličov, ktorí odovzdali úradnú obálku: 1.171
  • Počet platných hlasovacích lístkov: 1.162
  • Odpoveď „áno“ – 1.147 hlasov t.j. 98,71 %
  • Odpoveď „nie“ – 15 hlasov t.j. 1.29 %

Výsledky referenda 2023

Volebný okrsok č. 1 – číslo odstránené – Zuzana Š.

Volebný okrsok č. 2 – číslo odstránené – Gabriela U.

Volebný okrsok č. 3 – číslo odstránené – Nikola B.

Aktualizácia 29.10.2022 o 21:30. Čísla mobilných telefónov a priezviská boli odstránené po uzavretí volebných miestností z dôvodu ochrany osobných údajov podľa GDPR.