oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Uncategorised

1 2 3 24

Jednotka po zriadení ohlasovne požiarov je funkčná nepretržite pre svojich občanov na telefónnom čísle:
0917 259 297

Veliteľ DHZo: Michal Kollár

Zástupca veliteľa: Martin Vážan

Organizačná štruktúra jednotky pozostáva z :
8 strojníkov, 8 šoférov,5 veliteľov, 5 zdravotníkov,7 hasičov.
Jednotka Dobrovoľného hasičského zboru Kanianka je zaradená do B kategórie a disponuje nasledovným vybavením:
* dopravný automobil s motorovou striekačkou AVIA A31 a 2 cisternovými automobilmi,
* MERCEDES 1124 CAS 24 a IVECO DAILY CAS 15 a protipovodňovým vozíkom.
* IVECO DAILY CAS 15 s motorovou striekačkou MAGIRUS.

 

Správa  DHZ obce Kanianka za rok 2022

správa DHZ 2022

Správa  DHZ obce Kanianka za rok 2021

správa DHZ 2021

Správa  DHZ obce Kanianka za rok 2020

správa DHZ 2020 zastupiteľstvo

 

V Kanianke má svoje pôsobisko elokované pracovisko ZUŠ Bojnice.
Deti a dospelí majú možnosť  umelecky sa vzdelávať v nasledovných odboroch:
Hudobný odbor:
spev. klavír, hrana na zobcovej flaute. priečnej flaute, klarinete, saxofóne, hoboji,
trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch,
husle, keyboard.
Tanečný odbor:
moderný tanec, ľudový tanec, jazzový tanec.
Adresa:
972 17 Kanianka
tel.:+421 (0)905 319 301

webstránka školy: Základná umelecká škola

Obec Kanianka patrí počtom obyvateľov medzi najväčšie obce okresu Prievidza. Kanianka je situovaná v Hornonitrianskej kotline. Katastrálne susedí s mestom Bojnice a obcami Poruba, Lazany, Šútovce a Dlžín. Zo západnej strany je lemovaná pohorím Malá Magura. Nadmorská výška v strede obce  je 380 metrov nad morom. Najvyšší bod nad obcou nesie názov Tri kopce a je vo výške 997m.n.m.Chotár tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté náplavovými uloženinami a sprašovými hlinami a kryštalické horniny. Je zalesnený dubobučinami a bučinami. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Cez hornú časť obce preteká potok Kanianka, ktorý je hlavným prítokom Kanianskej priehrady, postavenej v 80-tych rokoch 20. storočia. Kanianská priehrada je obľúbeným miestom rybárov a športovcov. Po pravej strane od hrádze je vybudovaný oddychový chodník pre chodcov či cyklistov s množstvom zábavných a športových prvkov pre deti a športovcov.

V obci sa nachádza kostol Božského srdca Ježišovho, kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, zdravotné stredisko, dom kultúry a kultúrny dom v hornej časti obce, knižnica, pošta, Základná škola , Materská škola, pobočka Základnej umeleckej školy Bojnice, športový areál, tenisový kurt, hasičská zbrojnica, množstvo obchodov a reštaurácií.

Kanianka je známa bohatým kultúrnym a športovým životom. Pôsobia tu: Futbalový klub Junior Kanianka, Stolnotenisový klub Priehrada Kanianka, Karate klub, Dychová hudba Maguranka, Folklórny súbor Košovan z Kanianky, Spevácky zbor Jozefa Hanku, Kresťanské spoločenstvo Centrumko, Tanečné skupiny moderného tanca, Detská dychová hudba Maguranka Junior, Detský folklórny súbor Kolovrátok,  hudobné skupiny Embolism, Kaňon a iné.

1 2 3 24