Hlavné menu

Oznamy MŠ

Materská škola od 18.1.2021 bude naďalej otvorená pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Žiadame preto rodičov, aby potvrdili potrebu umiestnenia svojich detí v MŠ na mail
materskaskola.jedalen@gmail.com do 15.1.2021 do 9,00 hod. Potvrdenie účasti v MŠ platí aj pre rodičov detí, ktoré sú v MŠ od 11.1.2021.
O prevádzke MŠ od 25.1.2021 Vás budeme informovať najneskôr 20.1.2021 podľa aktuálnych informácií ministerstva školstva.

Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Kanianka oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že na základe Vyhlášky regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, doručenej obci dňa 2.11.2020 o 15,15 hod. sa mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, na I. stupni základných škôl a špeciálnych základných škôl v okresoch Prievidza a Partizánske, z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19, s cieľom zabrániť jeho šíreniu a to v dňoch 3.11. 2020 – 5.11.2020.

V dňoch 6.11.2020 až 9.11.2020 sú jesenné prázdniny. Vyučovací proces v materskej škole aj základnej škole v Kanianke sa začne od 10.11.2020 t.j. v utorok.

RUVZPD_vyhlaska_c_1-2020

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že dňa 30.10.2020 bude materská škola z technických príčin zatvorená.
V dňoch 2.11.; 6.11. a 9.11.2020 budú jesenné prázdniny , MŠ bude v prevádzke , preto prosíme rodičov, aby si záväzne na uvedené dni nahlásili svoje deti u p. učiteľkách na triedach. Termín nahlásenia záujmu do 29.10.2020 do 12,00 hod.
Zároveň oznamujeme, že priebežné informácie budú zverejnené na web stránke obce.