oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Zasadnutia OZ

1 2 3 13

[wptab name=’Pozvánka‘]

Pozvánka

[/wptab]

[wptab name=’materiály‘]

SKM_C224e23020312520

dodatok ku kupnej zmluve Relax SK

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Organizačná struktura

Zásady hospodárenia s majetkom obce-smernica

zmluva o buducej zmluve Relax (002)

Žiadosť o NFP Dom kultury modernizacia

[/wptab]

[wptab name=’zoznam uznesení‘]

Zoznam prijatých uznesení

[/wptab]

[wptab name=’Zápisnica‘]

zápisnica zo zasadnutia OZ 08022023

[/wptab]

[wptab name=’Dochádzka‘]

 

[/wptab]

[end_wptabset]

[wptab name=’Pozvánka‘]

Pozvánka

[/wptab]

[wptab name=’materiály‘]

Návrh VZN o DzN č 3-2022

Návrh VZN Ostatné DANE – 2023

Návrh VZN KO – 2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 2021/2022

Návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2023-2025

Dovodová správa k VZN 3-2022

Dôvodová správa o poplatku

Správa inventarizačný zápis – k 30.9.2022

Zmena rozpočtu č. 4_2022_príjmy

Zmena rozpočtu č. 4_2022_výdavky

Zmena rozpočtu č. 3_2022_príjmy

Zmena rozpočtu č. 3_2022_výdavky

[/wptab]

[wptab name=’zoznam uznesení‘]

Zoznam prijatých uznesení

[/wptab]

[wptab name=’Zápisnica‘]

Zápisnica 15122022

[/wptab]

[wptab name=’Dochádzka‘]

 

[/wptab]

[end_wptabset]

1 2 3 13