Hlavné menu

Obecná vývarovňa

Vážení stravníci,

Oznamuje Vám, že  v termíne

od 1.8.2022-21.8.2022 vrátane

budeme čerpať celozávodnú dovolenku.

Opätovne variť začneme v pondelok 22.8.2022.

 Nahlásiť si obedy bude možné v piatok dňa 19.8.2022 v priestoroch vývarovne od 8:00-10:00 hod. osobne alebo telefonický.

Za  pochopenie ďakujeme