Hlavné menu

Novinky

Inflačná pomoc II do 31.12.2022

Ako o dotáciu požiadať a za akých podmienok vzniká nárok?

 

Na základe novelizovaného nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov  vo veci poskytnutia jednorazových dotácií na podporu humanitárnej pomoci je možné na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať do 31.12.2022 o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100,00 Eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

Inflačná pomoc II.- leták náš

Oznamujeme Vám, že parkovisko pri OcÚ Kanianka, ktorého prevádzkovateľom je COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo bude od 5.12.2022 do 11.12.2022skúšobnej prevádzke, tzn. že parkovisko v tomto termíne bude bezplatné, pričom užívatelia parkoviska sú povinní si pri vstupe na parkovisko vyzdvihnúť parkovací lístok. Pri odchode z parkoviska sa rampa automaticky otvorí (bez priloženia parkovacieho lístka). Od 12.12.2022 je naplánovaná ostrá prevádzka parkoviska a parkovisko bude prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý sa nachádza na informačnej tabuli pri vstupe na parkovisko. V prípade zmien Vás budeme informovať.

Prevádzkový poriadok parkovisko Kanianka

Oznamujeme Vám, že v čase

od 18.11.2022 do 19.11.2022, t.j v piatok a sobotu

bude zberný dvor ZATVORENÝ z dôvodu čerpania dovolenky.