Hlavné menu

Nezaradené

1 2 3 13

Oznamujeme Vám, že parkovisko pri OcÚ Kanianka, ktorého prevádzkovateľom je COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo bude od 5.12.2022 do 11.12.2022skúšobnej prevádzke, tzn. že parkovisko v tomto termíne bude bezplatné, pričom užívatelia parkoviska sú povinní si pri vstupe na parkovisko vyzdvihnúť parkovací lístok. Pri odchode z parkoviska sa rampa automaticky otvorí (bez priloženia parkovacieho lístka). Od 12.12.2022 je naplánovaná ostrá prevádzka parkoviska a parkovisko bude prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý sa nachádza na informačnej tabuli pri vstupe na parkovisko. V prípade zmien Vás budeme informovať.

Prevádzkový poriadok parkovisko Kanianka

Volebný okrsok č. 1 – číslo odstránené – Zuzana Š.

Volebný okrsok č. 2 – číslo odstránené – Gabriela U.

Volebný okrsok č. 3 – číslo odstránené – Nikola B.

Aktualizácia 29.10.2022 o 21:30. Čísla mobilných telefónov a priezviská boli odstránené po uzavretí volebných miestností z dôvodu ochrany osobných údajov podľa GDPR.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 30 dní od nadobudnutia psa. Pri uhynutí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať tzv. čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

Na doleuvedenom linku si môžete stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností a dani za psa  na rok 2022.

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

1 2 3 13