Hlavné menu

hujova

Riaditeľstvo Základnej školy  Kanianka  oznamuje, že po prerokovaní s RÚVZ Bojnice a so súhlasom zriaďovateľa udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno od piatku 16.12. 2022 do štvrtku 22.12. 2022 z dôvodu vysokého výskytu respiračných  ochorení. Nástup do školy je po vianočných prázdninách v pondelok 09. 01. 2023.

Riaditeľka materskej školy, oznamuje rodičom  že prevádzka materskej školy bude prerušená od 16.12. 2022 /vrátane/ do 22.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti až 70%, prejednané a odsúhlasené Regionálnym  úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a zriaďovateľom v zastúpení starostom obce. Od 23.12.2022 do 06.01.2023 bude materská škola zavretá z dôvodu zimných prázdnin. Začiatok prevádzky materskej školy je 09.01.2023 t. j. v pondelok.