oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Sekretariát

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: “ Dodávka, pasportizácia a montáž elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s odpočtom cez infra, alebo optické rozhranie, dodávka rozúčtovacieho a komunikačného programu, rozúčtovanie spotreby tepla medzi zriaďovateľom a ZŠ “.

Predpokladaná hodnota zákazky: do   3 740,00 € bez DPH

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail: ocu.kanianka@stonline.sk

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: Rozšírenie stacionárnych digitálnych kamier v obci Kanianka “.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 10 000,00 € bez DPH

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail: ocu.kanianka@stonline.sk

Na základe množiacich sa incidentov vandalizmu pri prevádzke  výťahu pri  bezbarierovom prepojení ulice Školskej a Bojnickej, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu „Revitalizácia centra obce Kanianka“ Vás informujeme o tom, že obec v snahe zabrániť ďalšie poškodzovanie, dala prerobiť ovládanie tohto výťahu. Výťah bude možné ovládať pomocou čipu, ktorý si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Čip je k dispozícii aj na obecnej polícii a v základnej škole Kanianka.