Hlavné menu

hujova

Obecný úrad – Materská škola Kanianka, ulica Pionierov

Dodávka   tovaru : „Chladnička s úžitkovým objemom 240 L ; A+“

Dátum dodania:   do 31.10.2013

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: “ Chladnička s úžitkovým objemom 240 L ; A+“ “.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 250,00 € bez DPH

Bližšie informácie na t.č. 0908 758 050   riaditeľka MŠ Marieta Bielická , prípadne na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail:  ms@kanianka.sk

 

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu podlimitnú zákazku s názvom: Inžiniersko-investorské činnosti (IIČ) stavebného dozora pre stavby: „Stavebné úpravy pre prestavbu kinosály kultúrneho domu v Kanianke na spoločenskú sálu a Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie v kultúrnom dome v Kanianke“

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.500,00 € bez DPH

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail: ocu.kanianka@stonline.sk

pdfvýzva k súťaži

pdfmandátna zmluva zmluva stav dozor

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu podlimitnú zákazku s názvom: “ Odvoz a likvidácia stavebnej sute po rekonštrukcii komunikácií “.

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.000 € bez DPH

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail: pdfvýzva k súťaži