ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V KANIANKE

NA ŠK.ROK 2023/2024

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH  09.05.-11.05.2023

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

  • dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov,
  • pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • formulár žiadosti je k dispozícii nižšie alebo osobne v MŠ.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne v priestoroch MŠ v dňoch: 9. až 11. mája 2023 v čase od 8,00 hod. – 11,30 hod. prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou,
  • do poštovej schránky umiestnenej na budove MŠ,
  • poštou,
  • e-mailom – odoslaním naskenovaného tlačiva na mail: ms@kanianka.sk.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente: Zápis detí do MŠ Kanianka – podrobné informácie

Žiadosť : Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie