Výstup obcí na vrchol Magury sa uskutoční 6.5.2023 (sobota). Štart o 8:00 pri Urbárskej krčme v Porube.

Prihlásenie turistov na výstup je v termíne od 5.4.2023

do 26.4.2023 na OcÚ Kanianka (sekretariát).

Je možné zakúpiť si konzumné lístky na očerstvenie za 2,- € (v cene : lístok na guláš 3,- € + lístok na nápoj 1,- €). Každý účastník obdrží pri registrácií odznak zdarma.