Obecný úrad bude dňa 06.04.2023

ZATVORENÝ
z dôvodu čerpania dovolenky.

Zberný dvor bude dňa

08.04.2023   ZATVORENÝ.