V obci Kanianka sú v prevádzke ambulancie pre deti, dospelých a zubná ambulancia.