V obci Kanianka pôsobia tieto spoločenské organizácie:

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

Dozorný výbor COOP Jednota, spotrebné družstvo

Základná organizácia Únie žien Slovenska

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov