V obci Kanianka sa môžu deti vzdelávať v Materskej škole , Základnej škole a Základnej umeleckej škole.