Výkup papiera

Obecný úrad v Kanianke Vám oznamuje, že v dňoch 5. a 6. júna 2023 sa uskutoční výkup papiera nasledovne:“

v utorok 6.6.2023 o 15:00 – na tržnici pri Obecnom úrade

v utorok 6.6.2023 o 15:30 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. stará cesta č. 29

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA BOJNICE

elokované pracovisko v Kanianke oznamuje širokej verejnosti, že uskutoční TALENTOVÉ SKÚŠKY A ZÁPIS nových žiakov na štúdium v školskom roku 2023/2024 v dňoch 5.6. a 6.6.2023 od 13.00-17.00h.

V tomto čase bude prebiehať aj DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, s možnosťou navštíviť vyučovacie hodiny, podľa Vášho výberu a možnosti pracoviska. Zápis sa uskutoční osobne v elokovanom pracovisku  v Kanianke – Košovská 27/19 a v Bojniciach – Sládkovičova 12.

Žiaci sa môžu prihlásiť v Kanianke do hudobného a tanečného odboru, v Bojniciach aj do výtvarného a literárno-dramatického odboru.

V hudobnom odbore majú možnosť, okrem sólovej hry, účinkovať aj v rôznych orchestroch: Dychový orchester Maguranka Junior, Akordeonika, Ľudový súbor,  Detská ľudová hudba malý Vtáčnik.

V ZUŠ Bojnice sa na Vás tešia, príďte sa naučiť hrať na hudobné nástroje, účinkovať spoločne v orchestroch a súboroch – zažiť radosť zo spoločnej hry. Tiež čakajú na Vás zážitky z cestovania na rôzne koncerty a podujatia, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Radi privítajú aj mladých výtvarníkov, tanečníkov a nádejných hercov.

Viac informácií na web stránke ZUŠ Bojnice.

Odpis vodomerov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

oznamuje  občanom  obce Kanianka, že na odberných miestach, kde vodomer nebol sprístupnený k vykonaniu odpočtu, tam odčítači zanechali odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru. Spoločnosť žiada občanov o urýchlené nahlasovanie odpočtov.

Deň otvorených dverí

Spoločnosť SaarGummi Slovakia v Dolných Vesteniciach Vás pozýva dňa 11.6.2023 na Deň otvorených dverí spoločnosti.

Akcia sa koná od 10:00 hod. do 15:00 hod. Počas tohto dňa si môžete prezrieť výrobné priestory ako sa vyrábajú dverové tesnenia pre osobné automobily. Pred areálom spoločnosti budú detské atrakcie, ulička remesiel s možnosťou zakúpenia si týchto výrobkov, tak isto aj chutné občerstvenie.

Čaká Vás vystúpenie Tomáša Bezdedu so skupinou AYA a počas celej akcie hudobná produkcia od Mareka Vajdu.