Obec Kanianka patrí počtom obyvateľov medzi najväčšie obce okresu Prievidza. Kanianka je situovaná v Hornonitrianskej kotline. Katastrálne susedí s mestom Bojnice a obcami Poruba, Lazany, Šútovce a Dlžín. Zo západnej strany je lemovaná pohorím Malá Magura. Nadmorská výška v strede obce  je 380 metrov nad morom. Najvyšší bod nad obcou nesie názov Tri kopce a je vo výške 997m.n.m.Chotár tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté náplavovými uloženinami a sprašovými hlinami a kryštalické horniny. Je zalesnený dubobučinami a bučinami. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Cez hornú časť obce preteká potok Kanianka, ktorý je hlavným prítokom Kanianskej priehrady, postavenej v 80-tych rokoch 20. storočia. Kanianská priehrada je obľúbeným miestom rybárov a športovcov. Po pravej strane od hrádze je vybudovaný oddychový chodník pre chodcov či cyklistov s množstvom zábavných a športových prvkov pre deti a športovcov.

V obci sa nachádza kostol Božského srdca Ježišovho, kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, zdravotné stredisko, dom kultúry a kultúrny dom v hornej časti obce, knižnica, pošta, Základná škola , Materská škola, pobočka Základnej umeleckej školy Bojnice, športový areál, tenisový kurt, hasičská zbrojnica, množstvo obchodov a reštaurácií.

Kanianka je známa bohatým kultúrnym a športovým životom. Pôsobia tu: Futbalový klub Junior Kanianka, Stolnotenisový klub Priehrada Kanianka, Karate klub, Dychová hudba Maguranka, Folklórny súbor Košovan z Kanianky, Spevácky zbor Jozefa Hanku, Kresťanské spoločenstvo Centrumko, Tanečné skupiny moderného tanca, Detská dychová hudba Maguranka Junior, Detský folklórny súbor Kolovrátok,  hudobné skupiny Embolism, Kaňon a iné.