Ku dnešnému dňu (pondelok  05.06.2023) evidujeme na OÚ Kanianka nasledovné nevyzdvihnuté zásielky (obálky):

Peter Gatial od JUDr. Ladislav Ďorďovič ml. do 05.06.2023

(Zásielky je možné vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu počas úradných hodín. V prípade nevyzdvihnutia zásielky sa tieto listy skartujú.)

 

Ku dnešnému dňu (pondelok 05.06.2023) sú zverejnené na úradnej tabuli obce nasledovné oznámenia o uložení zásielky (žlté lístočky):

Lukáš Nečey do 05.06.2023

Roman Brestovanský do 08.06.2023

Maroš Cvik do 08.06.2023 a do 13.06.2023

Renáta Čuboňová do 08.06.2023

Mário Šmatlák do 12.06.2023

Matej Značko do 12.06.2023

Peter Gatial do 13.06.2023

Mária Gatialová do 16.06.2023

Jaroslav Tobiaš do 18.06.2023

Jana Mištúnová do 19.06.2023

Jaroslav Tobiaš do 23.06.2023

(Lístočky z úradnej tabule Vám odovzdajú pracovníčky v podateľni Obecného úrade počas úradných hodín. Úložná doba zásielok uvedených na „žltých lístočkoch“ je na Pošte Kanianka 18 dní. V prípade nevyzdvihnutia oznámenia o uložení zásielky sa tieto oznámenia skartujú a nevyzdvihnuté zásielky Pošta Kanianka vracia odosielateľovi.)