Starosta obce Kanianka

Peter Bielický, DiS. art.

obec@kanianka.sk

tel. č.: +421  (0)46 518 60 30
mobil:+421  (0)910 216 688

Prednosta obecného úradu

Ing. Martin Badák

mobil: +421 (0)940 647 970

mail : m.badak@kanianka.sk

 

Pracovníci obecného úradu

Referent sekretariát

Daša Hujová

obec@kanianka.sk

 0465186030

 0905885 730

Matričný úrad
Evidencia obyvateľstva
Sociálna oblasť

opatrovateľky

Eva Belanová

matrika@kanianka.sk

 0465186035

Personálne oddelenie
Mzdy

Darina Mendelová

d.mendelova@kanianka.sk

 0465186034

Ekonomický úsek
Majetok obce
Nebytové priestory
Dotácie
Odpadové hospodárstvo

Ing. Iveta Lorencová

i.lorencova@kanianka.sk

Iveta Mikulcová

i.mikulcova@kanianka.sk

 0465186036

Dane a poplatky
Parkovacie miesta
Daň z ubytovania
Hrobové miesta

Mgr. Adriana Uhlárová

a.uhlarova@kanianka.sk

Ing. Zdenka Milevová

z.milevova@kanianka.sk

 0465186031

Stavebný úrad
Drobné stavby
Životné prostredie
Výrub drevín
Malý zdroj znečisťovania

Ing. Renáta Kotríková

r.kotrikova@kanianka.sk

 0465186032

Obecná polícia

Kanianka

Ing. Milan Pepich

ocp.kanianka@centrum.sk

 0905650283

Hlavný kontrolór

Ing. Martina Nižnanská

kontrolor@kanianka.sk

 0465400615