Zloženie výboru ZO JDS a Denného centra v Kanianke
schváleného na výročnej členskej schôdzi dňa 4.4.2022 .

1. Antónia Chudá                    predsedníčka ZO
2. Mária Klincová                    podpredsedníčka ZO
3. Antónia Pálešová                tajomníčka ZO
4. Bc. Daniela Leitmanová     hospodárka ZO
5. František Grolmus              člen výboru pre brigádu
6. Gabriela Grolmusová         členka výboru pre kultúru
7. Mária Košťálová                 členka výboru pre kultúru
8. Antónia Kunová                  členka výboru-kronikárka
9. Mária Pálešová                   členka výboru- Denné centrum
10. Vlasta Janočková             členka výboru pre kultúru
11. Mária Juríčková                členka výboru pre šport
12. Mgr. Viera Šimová            členka výboru pre šport
13. Antónia Píšová                 členka výboru-spol. akcie
14. Judita Pösová                  členka výboru- spol. akcie
15. Jarmila Vaňová                 členka výboru-spol. akcie

Revízna komisia:
Jozefína Kurbelová        predseda RK – vedúca DC
Jozef Boško                   člen RK – brigády
Janka Mičunková           členka RK – Kultúra

Plán činnosti  ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Kanianke na rok 2023

1.štvrťrok 2023
Fašiangová veselica v Centrumku 4.2.2023
Batôžkové fašiangové posedenie dňa 16.2.2023
Výročná členská schôdza ZO JDS a Denného centra v Kanianke 2.3.2023
Účasť dôchodcov v Dennom centre každý štvrtok
Chvíľka pre zdravie-cvičenie v Dennom centre každý utorok a štvrtok
Deň narcisov

2.štvrťrok 2023
Zorganizovanie výletu pre dôchodcov podľa vlastného výberu
Obecná brigáda – úprava okolia DC
Účasť dôchodcov v Dennom centre každý štvrtok
Chvíľka pre zdravie-cvičenie v Dennom centre každý utorok a štvrtok
Športové hry pre členov ZO JDS
Deň detí – spolupráca s Centrumkom

3.štvrťrok 2023
Účasť dôchodcov v Dennom centre každý štvrtok
Výlet vlakom – podľa výberu
Turistické prechádzky
Zber liečivých rastlín na čaj do Denného centra
Chvíľka pre zdravie-cvičenie v Dennom centre každý utorok a štvrtok

4.štvrťrok 2023
Účasť dôchodcov v Dennom centre každý štvrtok
Október mesiac úcty k starším, posedenie v Dennom centre
Spolupráca so ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Kanianke
Chvíľka pre zdravie-cvičenie v Dennom centre každý utorok a štvrtok
Silvestrovské batôžkové posedenie

 

 

Správa o činnosti za rok 2022

Správa o činnosti za rok 2022

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o činnosti za rok 2016

Správa o činnosti 2016

Správa o činnosti za rok 2015

docxSpráva-o-činnosti 2015

Hodnotiaca správa ZO Jednoty dôchodcov za rok 2014

pdfhodnotiaca sprava 2015