Dom kultúry Kanianka
Adresa: SNP 584/3
972 17 Kanianka
046/5401084

Obecná knižnica Kanianka
Adresa: SNP 583/1
972 17 Kanianka
Výpožične hodiny:
utorok: 14:00 – 18:00 h
štvrtok: 14:00 – 18:00 h
Zodpovedná vedúca: Mgr. Mária Biskupičová
Centrumko
Nová 597/7, 972 17 Kanianka
IČO: 53357761
Telefón: 0918 249 848 (Mirka Hollá), 0949 286 268 (Vladimír Liener)
e-mail: info@centrumko.sk
Dychová hudba Maguranka
Stará cesta 15/16
972 17 Kanianka
IČO:52 49 36 01  DIČ:21 21 08 37 78
Folklórny súbor Košovan z Kanianky
vedúci -Vilam Kurbel
tel. 0908 726 327
Tanečný odbor ZUŠ Bojnice - pobočka Kanianka
vedúca: Bc. Jana Klečáneková
tel.: +421 908 578 697
email: klecanekova.j@gmail.com
Facebook Tanečný odbor ZUŠ Bojnice
Detská dychová hudba Maguranka Junior
vedúca: Mgr.art. Lenka Balážová
zástupkyňa vedúcej: Mgr.art. Tatiána Tonhajzererová
Spevácky zbor Jozefa Hanku
vedúca: Silvia Schniererová
Detský folklórny súbor Kolovrátok
vedúca: Mgr. Veronika Foltánová
Detský spevácky zbor Pramienok
vedúca: Mgr. Magdaléna Štangová
Hudobná skupina Embolism
Country skupina Kaňon