Poslanci obecného zastupiteľstva 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Kanianka zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kanianka na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka má 11 poslancov.

Andrej Baláž

a.balaz@kanianka.sk

 

Mgr. art. Jozef Baláž

j.balaz@kanianka.sk

+421 905 319 301

 

Mgr. Andrea Filt

a.filt@kanianka.sk

Miroslava Hollá

m.holla@kanianka.sk

Peter Hraňo

p.hrano@kanianka.sk

Michal Kollár

m.kollar@kanianka.sk

JUDr. Ján Lacko

j.lacko@kanianka.sk

Richard Marko

r.marko@kanianka.sk

Bc.Ivan Pekár MBA

i.pekar@kanianka.sk

Ing. Katarína Šimová

k.simova@kanianka.sk

Ľubica Vidová

l.vidova@kanianka.sk

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok 2011

Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania

Dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov

Pracovný poriadok obce Kanianka