Zmena rozpočtu 1-2023 – príjmy

Zmena rozpočtu 1-2023 – výdavky