Obecná polícia v Kanianke žiada poctivého nálezcu stratenej peňaženky zo dňa 24.1.2023 v dopoludňajších hodinách na Ul. Nová, aby uvedenú vec doručil a odovzdal na útvare OcP Kanianka alebo na OcÚ Kanianka. V peňaženke sa nachádzala väčšia finančná hotovosť, ktorá bude jej majiteľovi – dôchodcovi, určite chýbať. Zároveň upozorňujeme nálezcu, že kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty omylom alebo bez privolenia oprávnenej osoby vystavuje sa podozreniu zo spáchania trestného činu zatajenia veci podľa § 236 ods. 1) trestného zákona, za čo hrozí aj primeraný trest. Zároveň žiadame prípadných svedkov udalosti, ktorí by mohli objasniť uvedený skutok, aby sa prihlásili na útvare OcP Kanianka osobne alebo telefonicky.

Pevne veríme, že aspoň kúsok čestnosti v nás ostalo a aj táto nepríjemná skúsenosť obyvateľa Kanianky bude mať šťastný koniec.