ZBERNÝ DVOR – prevádzka

Zberný dvor v obci Kanianka bude od 1.2.2023 otvorený  nasledovne:

STREDA:  9:00 hod. – 17:00 hod.

SOBOTA:  9:00 hod. – 17:00 hod.