Riaditeľstvo Základnej školy  Kanianka  oznamuje, že po prerokovaní s RÚVZ Bojnice a so súhlasom zriaďovateľa udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno od piatku 16.12. 2022 do štvrtku 22.12. 2022 z dôvodu vysokého výskytu respiračných  ochorení. Nástup do školy je po vianočných prázdninách v pondelok 09. 01. 2023.