Riaditeľka materskej školy, oznamuje rodičom  že prevádzka materskej školy bude prerušená od 16.12. 2022 /vrátane/ do 22.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti až 70%, prejednané a odsúhlasené Regionálnym  úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a zriaďovateľom v zastúpení starostom obce. Od 23.12.2022 do 06.01.2023 bude materská škola zavretá z dôvodu zimných prázdnin. Začiatok prevádzky materskej školy je 09.01.2023 t. j. v pondelok.