Obec Kanianka zverejňuje týmto e-mailovú adresu pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre Referendum 2023, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023: obec@kanianka.sk prípadne matrika@kanianka.sk