Inflačná pomoc II do 31.12.2022

Ako o dotáciu požiadať a za akých podmienok vzniká nárok?

 

Na základe novelizovaného nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov  vo veci poskytnutia jednorazových dotácií na podporu humanitárnej pomoci je možné na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať do 31.12.2022 o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100,00 Eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

Inflačná pomoc II.- leták náš