Oznamujeme Vám, že parkovisko pri OcÚ Kanianka, ktorého prevádzkovateľom je COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo bude od 5.12.2022 do 11.12.2022skúšobnej prevádzke, tzn. že parkovisko v tomto termíne bude bezplatné, pričom užívatelia parkoviska sú povinní si pri vstupe na parkovisko vyzdvihnúť parkovací lístok. Pri odchode z parkoviska sa rampa automaticky otvorí (bez priloženia parkovacieho lístka). Od 12.12.2022 je naplánovaná ostrá prevádzka parkoviska a parkovisko bude prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý sa nachádza na informačnej tabuli pri vstupe na parkovisko. V prípade zmien Vás budeme informovať.

Prevádzkový poriadok parkovisko Kanianka