776-22, UR na stavbu Kanianka – zásobovanie vodou, StVS, a.s., Banská Bystrica

situácia časť 1, 776.2022

situácia časť 2, 776-2022