Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022