Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov