Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina oznamuje, že dňa 19.10.2022 od 7:30 h do 15:30 h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Odberné miesta v prílohe:

Vyrozumenie – o prerušení distribúcie elektriny