Obec Kanianka Vás pozýva na oslavy 78. výročia SNP, ktoré sa uskutočnia 3. septembra 2022

P R O G R A M  :
17:00 – Slávnostné otvorenie
17:30 – Dychová hudba NADLIČANKA
19:45 – Príhovor starostu obce a predstaviteľov TSK
20:00 – Zapálenie vatry
20:15 – Hudobná skupina ŽOCHÁRI z Topoľčian
22:00 – Hudobná skupina BONTON z Lehoty p. Vtáčnikom

Sprievodný program:
kolotoče, jazda na poníkoch, stánky s občerstvením

Podujatie sa bude konať v amfiteátri pri priehrade.

Podujatie finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj.
(Zmena programu vyhradená.)