Obec Kanianka informuje a zároveň upozorňuje obyvateľov a vodičov, že v dňoch

od 20.6.2022 v čase od 12.00h. do 27.6.2022 12:00h.,

nebude v prevádzke parkovacia plocha na Ul. SNP za Kultúrnym domom z dôvodu umiestnenia zábavných atrakcií pre deti v rámci podujatia KANIANSKE DNI 2022. Zdvorilo žiadame všetkých vodičov, aby svoje motorové vozidlá umiestnené na vyznačených parkovacích boxoch „R“- 15,16,17,18,19,20  v uvedenom období umiestnili na iné parkovacie plochy na území obce Kanianka.

Zároveň oznamujeme, že dočasne bude možné stáť pred bytovým domom na Ul. SNP č. 585 a tiež na Ul. Školská 589.

Za porozumenie vopred ďakujeme.