Obec Poruba upozorňuje občanov na výskyt medveďa v blízkosti miestnej kaplnky.

Zároveň vyzýva občanov na obozretnosť.