Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 17.06.2022 o 17:00 hod. v DK Kanianka na sídlisku sa uskutoční verejné zhromaždenie občanov, kde budú poskytnuté informácie o výstavbe rodinných domov a bytov v lokalite Pánsky háj II. stavba. Informácie sa budú týkať možnosti kúpy nehnuteľnosti, organizácie územia, zmluvných podmienok atď.. Uprednostnení budú občania obce Kanianka pri dodržaní podmienok zhotoviteľa diela.