Technické služby mesta Bojnice príjmu do pracovného pomeru závozníka pre nakladanie s odpadom.

Prípadní záujemci môžu kontaktovať Ing. Novákovú na tel. čísle 0918719288.