Vážení stravníci Obecnej vývarovne v Kanianke, vzhľadom k vysokému nárastu cien energií a potravín a ostatných vstupov oznamujeme stravníkom a odberateľom obedov, že

od 1.6.2022  sa mení cena stravného nasledovne:

dôchodcovia         3,90 €/obed

ostatní stravníci   4,40 €/obed

Nové stravné  lístky si je možné zakúpiť 1.6.2022  v priestoroch vývarovne, v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. Zároveň Vám oznamuje, že stravné lístky je potrebné použiť najneskôr do konca mesiaca máj 2022.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Soňa Raffayová – vedúca vývarovne