Na základe upozornenia občanov, sa má v okolí vleku v Kanianke pohybovať medvedica s mladými. Upozorňujeme občanov na opatrnosť pri pohybe v lese, najmä v časti Ondrejovo koryto – okolie panelovej cesty v strede vleku pri ul. Pod vinicou. Obec písomne požiada o riešenie situácie MŽP SR.