Obec Kanianka oznamuje, že z dôvodu stavebných opráv námestia a parkoviska medzi Obecným úradom Kanianka a potravinami COOP Jednota bude parkovisko uzavreté od  17.5.2022.