Vážení občania, návštevníci prírody !

Poľovná spoločnosť Roveň upozorňuje návštevníkov prírody, že je čas hniezdenia a rodenia mláďat. V jarnom období prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcej zveri a vtákov. Preto by sme vás radi poprosili, aby ste sa v prírode správali nehlučne, pokojne a v prípade nájdenia mláďat ich nerušili a nechytali. Zároveň v spolupráci s obcou Kanianka vykonáva naše poľovné združenie hliadky v miestach výskytu diviačej zvery v intraviláne obce Kanianka. Ďakujeme za pochopenie.