Spoločnosť HATER Handlová Vám oznamuje, že čipovanie posledných neoznačených smetných nádob sa uskutoční v dvoch náhradných termínoch a to

vždy vo štvrtok 14.4.2022 a 21.4.2022

V prípade ak chcete nahlásiť na čipovanie vašu neoznačenú nádobu kontaktujte pána Bobríka na telefónnom čísle 0905295178 formou sms alebo mailom na adrese jbobrik@hatersro.sk. V správe uveďte vaše meno a adresu, na ktorej sa nachádza neočipovaná smetná nádoba.